De ene hand wast de andere hand

 

Samen met Nathalie Brans heb ik, in het voorjaar van 2015, een nieuw vaandel gemaakt voor de twee voormalige mijnwerkerswijken Sanderbout en Lindenheuvel (Gemeente Sittard-Geleen).

 

In 1926 werd de Staatsmijn Maurits, gelegen in de wijk Lindenheuvel, in productie genomen. De steenkoolmijn was niet alleen een bron van inkomsten voor zowel de mijnwerkers uit Lindenheuvel als uit Sanderbout, maar was ook van betekenis voor de ontwikkeling van de hele regio, van infrastructuur tot bevolkingssamenstelling. De wijken hadden elkaar nodig, oftewel de ene hand waste de andere hand.

 

Ten tijde van de mijn waren verenigingen levendige ontmoetingsplaatsen. Elke vereniging en mijn had zijn eigen vaandel. De tekst, vormen en beeltenissen op de vaandels gaven expressie aan de identiteit van de groep. Inmiddels is het traditionele verenigingsleven, zoals harmonieën en fanfares, uitgebreid met nieuwe clubs en groepen.

Vaandelproject 'De ene hand wast de andere' door Sandrien Wansink
Vaandelproject 'De ene hand wast de andere' door Sandrien Wansink

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het ontwerp van de vaandels hebben wij contact gezocht met de clubs en verenigingen die nu in de wijken actief zijn. Van de harmonie en de fanfare tot de handwerkclub van Marokkaanse dames en de lokale kookclub. We hebben gesproken met actieve vrijwilligers en sleutelfiguren uit de wijk. Bewoners hebben ons rondgeleid door hun buurt en verteld over de geschiedenis en een beeld geschetst van hun wijk van vandaag.

 

Daarnaast hebben wij ons laten inspireren door de collectie historische mijnvaandels van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg  en Het Continium.

 

De twee nieuwe vaandels zijn samen met een 25-tal historische mijnvaandels geëxposeerd in de Gemmakerk in Sittard.

 

Vaandelproject 'De ene hand wast de andere' door Sandrien Wansink
Vaandelproject 'De ene hand wast de andere' door Sandrien Wansink
Vaandelproject 'De ene hand wast de andere' door Sandrien Wansink
Vaandelproject 'De ene hand wast de andere' door Sandrien Wansink

Voor de bewoners hebben wij nog een feestelijke afsluiting georganiseerd. Met optredens van Muziekscorps St. Barbara, de Limburgse dichter Wiel Kusters en een Sloveens orkest.

 

Als herinnering aan ons project hebben wij voor alle bezoekers een washandje laten borduren met de tekst 'De ene hand wast de andere hand'. Iedereen mocht een washandje van de lijn halen en meenemen als aandenken.

 

Vaandelproject 'De ene hand wast de andere' door Sandrien Wansink
Vaandelproject 'De ene hand wast de andere' door Sandrien Wansink
Vaandelproject 'De ene hand wast de andere' door Sandrien Wansink
Vaandelproject 'De ene hand wast de andere' door Sandrien Wansink
Vaandelproject 'De ene hand wast de andere' door Sandrien Wansink
Vaandelproject 'De ene hand wast de andere' door Sandrien Wansink
Vaandelproject 'De ene hand wast de andere' door Sandrien Wansink
Vaandelproject 'De ene hand wast de andere' door Sandrien Wansink
Vaandelproject 'De ene hand wast de andere' door Sandrien Wansink
Vaandelproject 'De ene hand wast de andere' door Sandrien Wansink
Vaandelproject 'De ene hand wast de andere' door Sandrien Wansink
Vaandelproject 'De ene hand wast de andere' door Sandrien Wansink
Vaandelproject 'De ene hand wast de andere' door Sandrien Wansink

 

 

 

 

 

Voor dit project hebben wij subsidie ontvangen van:

De Domijnen Sittard, Gemeente Sittard-Geleen, M2015 Jaar van de Mijnen, Continium Kerkrade, Provincie Limburg