Voor de prijzen van de cursussen gelden de volgende afspraken:

 

Bij de cursus Boetseren voor volwassenen beginner/ Kinderkunstatelier wordt geen vaste cursusduur gehanteerd. Je kunt in- en uitstappen wanneer je wilt.

 

Voordat je je definitief aanmeldt, kun je een gratis proefles volgen. Deze vindt plaats tegelijk met de lopende groep.

 

Als je een les niet kunt, is er de mogelijkheid om in overleg de les op een ander tijdstip in te halen. De 10 dan wel 5 lessen zijn niet bedoeld als strippenkaart.

 

Naast het cursusgeld zijn er ook materiaalkosten. Je kan tegen een voordelige prijs boetseerklei bij mij kopen. Tegen betaling kan je gebruikmaken van de beschikbare soorten glazuren in mijn atelier. Je hoeft deze dus niet zelf aan te schaffen. Voor het stoken van de oven vraag ik een kleine bijdrage.

 

 

Bij aanmelding ga je akkoord gaat met mijn ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Boetseren voor volwassenen / kinderkunstatelier

 

Bij de cursus Boetseren voor volwassenen beginner/ Kinderkunstatelier wordt geen vaste cursusduur gehanteerd. U kunt in- en uitstappen wanneer u wilt. Voor aanmelding van een cursus kunt u een gratis proefles volgen.

 

Nadat ik uw gegevens genoteerd heb en de betaling bij mij binnen is, bent u ingeschreven als cursist.

 

Op een eenmaal aangekochte cursus wordt geen restitutie verleend, tenzij de lessen van mij uit geen doorgang kunnen vinden.

 

Als u een les niet kunt, is er de mogelijkheid om in overleg de les op een ander tijdstip in te halen. De 10 dan wel 5 lessen zijn niet bedoeld als strippenkaart.

 

Afmeldingen voor een les dienen tijdig bij mij binnen te zijn, uiterlijk twee uur voor aanvang van de les. Vakanties liefst minimaal twee weken van tevoren doorgeven.

 

Bij niet of te laat afmelden zal de les in rekening worden gebracht.

 

Indien ik onverhoopt een les niet door kan laten gaan, wordt deze uiteraard niet in rekening gebracht.

 

Naast het cursusgeld zijn er ook materiaalkosten. U kunt tegen een voordelige prijs boetseerklei bij mij kopen. Tegen betaling kunt u gebruikmaken van de beschikbare soorten glazuren in mijn atelier. U hoeft deze dus niet zelf aan te schaffen. Voor het stoken van de oven vraag ik een kleine bijdrage. Deze dient u contant te betalen.

 

U krijgt een instructie bij het gebruik van materialen en gereedschappen. Bij onzorgvuldig gebruik van materialen of gereedschappen, waardoor deze niet meer te gebruiken zijn, worden de kosten van vervanging in rekening gebracht.

 

Ik adviseer u oude kleding of een schort te dragen tijdens de lessen.

 

Uw werk kan - beperkt - bij mij worden bewaard. Ik wijs u er nadrukkelijk op dat dit geheel op eigen risico is. Al bewaar ik uw werk met de grootst mogelijke zorg, ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakt of beschadigd werk.

 

De inschrijving is definitief na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier. Vervolgens ontvangt u per email een factuur.

 

Het cursusgeld dient in een keer, voor aanvang van de cursus te worden voldaan.

 

Restitutie vindt enkel plaats bij gewichtige redenen, na aftrek van reeds genoten lessen en tot een maximum van 50% van het cursusgeld.

 

In overleg is het mogelijk een door overmacht gemist deel van de cursus in een volgende cursus in te halen, met het voorbehoud dat er wel voldoende plaats moet zijn. Bij onvoldoende plaats komt u op de reservelijst voor de eerstvolgende mogelijkheid.

 

Mocht de cursus van mijn kant uit (deels) geen doorgang vinden, dan ontvangt u uiteraard het lesgeld van de niet genoten lessen terug.

 

 

Workshops

 

Een workshop dient minimaal twee weken voor de gewenste datum te worden gereserveerd.

 

Na aanvraag ontvangt u van mij een offerte. Na akkoord ontvangt u een factuur, zodra uw betaling door mij is ontvangen, staat uw workshop definitief vast.

 

Bij annulering van uw kant vindt geen restitutie plaats, bij annulering van onze kant vindt volledige restitutie plaats. Ik zal echter al het mogelijke doen om bij onverhoopte verhindering voor een vervangend docent te zorgen.

 

In sommige gevallen (uitsluitend bij particulieren) bestaat de mogelijkheid per persoon af te rekenen bij aanvang van de workshop. Gelieve dit tijdig (voor opmaak factuur) aan te geven.

 

Ik adviseer u oude kleding of een schort te dragen tijdens de workshop: ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging van uw kleding, tassen of andere eigendommen.

 

U krijgt een instructie bij het gebruik van materialen en gereedschappen. Bij onzorgvuldig gebruik van materialen of gereedschappen, waardoor deze niet meer te gebruiken zijn, worden de kosten van vervanging bij u in rekening gebracht.

 

 

Algemeen

 

Gebruik van beeld- en geluidmateriaal. Atelier Sandrien Wansink behoudt zich het recht voor om beeld- en geluidsmateriaal van cursisten te gebruiken voor eigen publicitairedoeleinden. Wanneer u daar op voorhand bezwaar tegen heeft, verzoeken wij u ons daarvan direct bij aanvang van de cursus in kennis te stellen. Wanneer u bezwaar maakt tegen het specifieke gebruik van bepaald beeld- of geluidsmateriaal, verzoeken wij u ons eveneens daarover te informeren. Vanzelfsprekend zullen wij uw eventuele bezwaar respecteren.

 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, verloren raken of ontvreemding van uw kleding, tassen of andere eigendommen in of vanuit het atelier.

 

Publicatie van cursusprijzen Aan de publicatie van cursusprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen worden nadrukkelijk voorbehouden.

 

Privacy persoonsgegevens In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we u dat Atelier Sandrien Wansink uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres opneemt in een gegevensbestand. Atelier Sandrien Wansink gebruikt uw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over nieuwe cursussen en activiteiten. Atelier Sandrien Wansink verstrekt uw gegevens nooit aan derden.